Het begint met het hebben van een idee.

 

Rond de herfst van 2015 gingen we in een werkgroep bezig de mogelijkheden te onderzoeken om de oude Amerikaanse windmotor aan de Dokkumer Ee even buiten Burdaard te restaureren. Deze plannen waren er al enkele jaren eerder, maar toen was er geen subsidie beschikbaar. Nu leken de mogelijkheden ruimer, en wij zagen kansen om deze ruïne daarvan mee te laten profiteren. In dat kader hebben we o.a. een bezoek gebracht aan een gerestaureerde windmotor van hetzelfde fabricaat in Wirdum nabij Leeuwarden (zie foto hierboven). De werkgroep bestond uit Hiltsje Terpstra-Boersma (vanuit Dorpsbelang Burdaard / Jislum e.o.), Pier Reitsma (de buurman en tevens vader van de huidige eigenaar), Symen Jansma, architect ing. Gijs van Reeuwijk uit Arum en Gerlof de Graaf. Vooral na dit werkbezoek wezen de neuzen allemaal dezelfde kant op: we gaan ervoor!

 

Een greep uit de werkzaamheden die vervolgens moesten worden verricht:

- toestemming vragen aan de eigenaar om door te gaan met onze plannen;

- het opstellen van een bouwhistorische verkenning en waardestelling;

- het schrijven van een restauratiebestek;

- het laten opstellen van een inspectierapport door een onafhankelijke deskundige;

- het aanvragen van de status van gemeentelijk monument;

- het aanvragen van een omgevingsvergunning;

- het oprichten van een stichting;

- het aanvragen van een ANBI-status voor de stichting;

- het aanvragen van subsidie bij de provincie Fryslân;

- het aanschrijven van fondsen;

- het werven van donateurs;

- het bedenken van aanvullende acties die geld opleveren;

- het doen restaureren van de molen;

- het zorgen voor continuïteit in de bedrijfsvoering.

 

Een artikel in het Friesch Dagblad naar aanleiding van het feit dat de gemeente Dantumadiel de molen de status van gemeentelijk monument toekende in juli 2016         (klikken voor vergroting) 

Gevolg van dit krantenartikel: een gediplomeerde molenaar meldde zich als vrijwilliger om de molen na restauratie te bedienen en te onderhouden!