December 2017: De opdracht tot restauratie is verstrekt!

Eind november 2017 brachten we een bezoekje aan de 'Mannen van Staal' in Leeuwarden, het bedrijf dat de feitelijke restauratie gaat uitvoeren. We hebben enkele details doorgesproken en vervolgens de opdracht verstrekt. Hierboven de planning:

ijs en weder dienende zijn we klaar vóór augustus 2018.

 

Demontage van de molen op maandag 11 december 2017: 

9 dec.: De kraan van de gebr. Folkertsma uit Ginnum staat klaar, de molen in de verte. 

11 dec.: Het einde van een tijdperk, De Mannen van Staal uit Leeuwarden beginnen met het neerhalen en vervolgens met de demontage en het vervoer naar de werkplaats.


 

Restauratie in de werkplaats in de winter en het voorjaar:

 


 

Zomer 2018:

Grondwerk op locatie en werk aan fundament en pompput:

 

 

In de fundering staat een inscriptie met de tekst:

 

             "F v d P

              Akkerwoude

                   5 febr 1951"

 

Destijds aangebracht door Freerk van der Ploeg, betontimmerman bij Spijksma's Betonbedrijf in Burdaard,

in het nog natte cement van de fundering.

Hij woonde aan de Foarwei in het huidige Damwoude.

 

 

Hieronder de locatie van de inscriptie,

het terrein is inmiddels geëgaliseerd (augustus 2018):

 

Deze pagina vullen we steeds aan wanneer er weer wat te melden valt. . . . .